สหวิทยาเขตท่าม่วง
โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
โรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคม โรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์
โรงเรียนหนองตากยาตั้งวิริยะราษฎร์บำรุง โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
สหวิทยาเขตท่ามะกา
โรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยา โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม
โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร โรงเรียนท่าเรือพิทยาคม
โรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์
สหวิทยาบ่อพลอย
โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก โรงเรียนหนองรีประชานิมิต
โรงเรียนประชามงคล โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง
โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม โรงเรียนหนองปรือพิทยาคม
สหวิทยาเขตเมืองสิงห์
โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ โรงเรียนเทพมงคลรังษี
โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้าฯ โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม
โรงเรียนพนมทวนพิทยาคม(สว่างเคลิ้มสุคนธ์) โรงเรียนพนมทวนชูปถัมภ์
โรงเรียนศรีสวัสดิ์พิทยาคม
สหวิทยาเขตแควน้อย
โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา
โรงเรียนร่มเกล้ากาญจนบุรี โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์ฯ
โรงเรียนโยคน้อยวิทยา

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี